Energieprestatie Borging

In nieuwbouw, verbouw of renovatie zorgt Energie Prestatie Borging voor een energiehuishouding in uw gebouw die klopt met het ontwerp. Van minimale Bouwbesluit eisen, tot Passief of zelfs energie neutraal. Over deze hele range hebben we ervaring.

Bij het maken van plannen adviseren we u over de beste maatregelen in uw situatie. Dat betreft bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Het beste doen we dat in een vroeg stadium van uw project.

Door vervolgens met de opdrachtgever en de aannemer afspraken te maken over meetbare prestaties en deze in het werk te toetsen, zorgt Energie Prestatie Borging dat de energieprestaties van het gebouw werkelijk bereikt worden.

Dat levert u als klant op:
• Een onafhankelijke expert die de energetische kwaliteit van het werk borgt
• Een laag energiegebruik volgens ontwerp
• Een verlaagd risico op bouwfouten
• Een goed comfort