Waarom Energieprestatie Borging

Het toepassen van energiebesparende maatregelen in gebouwen dient, om met minder energie een goed comfort te bereiken. Hard nodig, want in de gebouwen in Nederland gebruiken we ongeveer 30% van de nationale energieconsumptie. Om minder, en uiteindelijk onafhankelijk te worden van fossiele brandstof moet er dus heel veel gebeuren!

In de praktijk blijkt dat in gebouwen het energiegebruik gewoonlijk hoger is dan op papier. Voor het ontwerp wordt de EPG berekening gebruikt. Papier is geduldig, ook al doet de gemeente zijn best om de energieprestaties te handhaven. Onderzoek toont aan dat in een deel van de nieuwbouw de werkelijke energieprestatie lager is dan berekend. Deze afwijkingen kunnen ook invloed hebben op toekomstige bouwschade (bijvoorbeeld foutjes in de isolatie) of uw binnenklimaat (bijvoorbeeld onvoldoende ventilatie).  Hetzelfde is van toepassing op verbouw en renovatie in de bestaande bouw, alleen daar heeft de gemeente nog minder zicht op wat er gebeurt.